Terminy matury w 2017 roku ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjneg. Egzamin maturalny (egzamin dojrzałości) w 2017 roku odbędzie się w dniach

od 4 do 26 maja 2017 r.

Egzaminy odbywają się w dwóch częściach: częściu ustnej oraz pisemnej. Sprawdź kiedy będzie egzamin ustny lub pisemy:

 

Egzamin ustny z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego itp.

Szczegółowy termin (datę i godzinę) egzaminów ustnych ustala dana szkoła wg wewnętrznego harmonogramu

 • w dniach 4-26 maja odbędą się egzaminy ustne z języków:
  • język polski (prezentacja - formuła do 2014),
  • języki mniejszości narodowych (prezentacja),
  • języki obce nowożytne,
  • język łemkowski, 
  • język kaszubski.
 • w dniach 8-20 maja odbędą się egzaminy ustne z języków:
  • język polski (wypowiedź - formuła od 2015 r.),
  • języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

 

 

Egzamin pisemne z języka polskiego, angielskiego, matematyki i innych przedmiotów w części podstawowej i rozszerzonej.

 

 

 

Legenda: pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony, dj - poziom dwujęzyczny

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski – pp język polski – pr
5 piątek matematyka – pp

wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr

 
8 poniedziałek język angielski – pp

język angielski – pr
język angielski – dj

9 wtorek matematyka – pr

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

10 środa

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp
informatyka – pr

11 czwartek język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

12 piątek

biologia – pp
biologia – pr

filozofia – pp
filozofia – pr

 
15 poniedziałek

historia – pp
historia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

16 wtorek

chemia – pp
chemia – pr

geografia – pp
geografia – pr

17 środa język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

18 czwartek

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia muzyki – pp
historia muzyki – pr

19 piątek język francuski – pp

język francuski – pr
język francuski – dj

 
22 poniedziałek język hiszpański – pp

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

23 wtorek język włoski – pp

język włoski – pr
język włoski – dj

24 środa

języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz.10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz.12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz.13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz.15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz.16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

Kiedy będą wyniki z matury 2017?

Wyniki egzaminów maturalnych zostaną przekazane 30 czerwa 2017 roku. W tym dniu szkoły otrzymają wyniki egzaminów i w tym dniu świadectwa dojrzałości otrzymają uczniowie.

Dodatkowe terminy egzaminu maturalnego w 2017 roku

Dodatkowe terminy egzaminu materalnego wyznaczono na od 1 do 20 czerwca w 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach CKE.

Terminy poprawkowe matur 2017

Osoby, ktore przystąpiły do egzaminu maturalnego w 2017 roku ze wszystkich przedmiotów i nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w cześci ustnej lub pismnej mogą przystapić do egzaminu poprawkowego, który wyznacozno na

 • Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9.00.
 • Część ustna – 23–25 sierpnia 2017 r. — język polski, języki mniejszości narodowych i języki obce

 

Pytania matura 2017 i arkusze maturalne: język polski, matematyka, język angielski:

Arkusze i pytania maturalne z roku 2017 będą publikowane na bieżącą po odbyciu się egzaminu.

 

Dane zawarte na stronie mają charakter informacyjny, autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne blędy. Każdy termin nalezy zweryfikować na stronach CKE lub MEN.Matura 2017 Oceń